Entomofág paraziták


entomofág paraziták

Ezek az eljárások akkor szolgálnak növényvédelmi feladatot, entomofág paraziták lehetővé teszik a kultúrnövények gyors, erőteljes fejlődését, ugyanakkor a kártevők számára kedvezőtlen, a természetes ellenségek számára pedig kedvező feltételeket alakítanak. Talajművelés A különböző időszakban tavasz, nyár, ősz végzett szántásokkal a tericol rovarfajok egyedszáma mérsékelhető.

A műveletek szántás, tárcsázás, kultivátorozás, kombinátorozás stb. Az ekével felszínre hozott drótférgek és pajorok egy bizonyos hányada elpusztul a nap ultraibolya sugárzásától és a mechanikai sérülés miatt.

a férgek számára szánt tabletta olcsó

További egyedszámgyérítést végeznek a madarak vetési varjak, sirályok, stb. A talaj néhány cm-es felső rétegében elhelyezkedő bábok mélyszántás következtében befulladnak, vagy a kikelt imágók képtelenek előjönni a több cm-es mélységből pl.

A minőségi talajműveléssel entomofág paraziták a növénymaradványok megsemmisítése és entomofág paraziták fertőzési gócok felszámolása.

Tápanyag-ellátottság Harmonikus tápanyagellátással elősegítjük a növények gyors, erőteljes fejlődését, ami nehezíti a kártevők táplálkozásával együtt járó károsodás kialakulását; pl. Az egyoldalú N-túladagolás segíti a kártevő rovarok levéltetvek, vetésfehérítő bogarak egyedszám-növekedését. Talajjavítás A talaj pH-ja kedvezően megváltoztatható, pl. Gyomszabályozás A legtöbb kárt okozó állatfaj oligofág, vagy polifág táplálkozású. A kultúrnövények között élő gyomfajok tágítják a táplálékválasztás lehetőségét, és ez kedvezően befolyásolja a rovarok fejlődését, valamint azok szaporodását.

Ezért termesztő területeken a gyomok többirányú káros hatásának elkerülése végett célszerű a hatékony presowing vetés előtt és a preemergens vetés után-kelés előttvagy a posztemergens fiatal kori állománykezelés gyomirtás elvégzése. Vetési idő A korán elvetett őszi gabonaféléket súlyosan károsíthatják a gabonalegyek, a kabócák, a csócsárolók, entomofág paraziták megtelepedhetnek és kedvező feltételek között anholociklikusan áttelelhetnek a levéltetvek is.

Az áttelelt levéltetvek márciusban már szaporodhatnak, aminek következménye a kalászon, a leveleken, főleg a zászlós leveleken és a levélhüvelyeken kialakuló több száz vagy ezer egyedből álló kolónia. Vegyük figyelembe a növényeket és a kártevőket jellemző, entomofág paraziták sajátosságokat!

Tőszám A precíziós vetések esetén annyi vetőmag kerül a talajba, amennyi termést hozó növényt tervezünk terület egységre. Ezért fontos a talajban élő és a betelepedésből várható kártevő helyzet ismerete.

Ennek birtokában tudunk hatékony prevenciót alkalmazni a tőszám megóvása érdekében. Növényállományi klíma A tőszám, a növényfajta habitusa, különösen a lombtömeg alakulásának levélfelületi index függvényében változnak az állományban érvényesülő hőmérsékleti és páratartalmi viszonyok.

Az állományok entomofág paraziták kedvezőtlen ökológiai feltételek hatására az erre érzékeny fajok levéltetvek egyedszáma mérséklődik, de pusztulásuk teljes elnéptelenedést is eredményezhet. Ezzel szemben a növényállományban védett, ökológiailag kedvező feltételek között élnek és szaporodnak.

Az egyedszám és a kártétel mérsékelhető fajtaválasztással, entomofág paraziták beállítással, racionális tápanyag-utánpótlással, és mérsékelt öntözéssel.

Ez az a szakasz, amely a növényi sejtbe integrálódhat. A gazdanövény kromoszómájába véletlenszerűen és egy vagy több kópiában integrálódhat. A T-DNS-en található gének és az őket határoló szakaszok hasonlóak az eukaryota genomokhoz, azzal az egy eltéréssel, hogy nem entomofág paraziták intront Ez egyben azt is jelenti, hogy ezek a gének képesek a növényben expresszálódni.

Betakarítás Takarmánynövények kaszálásának időpont módosításával megakadályozható az érzékeny lombkárosodás. Korábban végzett lucernakaszálással kedvezőtlen ökológiai feltételeket teremtünk.

MezőHír - Július Szélsőségesen, kizárólag egy növényvédelmi eljárást alkalmazva — az előírásokat is betartva — nem leszünk képesek megoldani a növény-egészségügyi problémáinkat. Cikksorozatunkban az integrált növényvédelem technológiái közül ezúttal a mechanikai és biológiai módszerekre hívjuk fel az entomofág paraziták figyelmét. A közvetlen védekezési módok közül a mechanikai fizikai védekezés régóta ismert és fontos eljárásokat takar.

Ezért a levéltetvek a közvetlen napsütés hatására elpusztulnak. Területkiválasztás Azokat a területeket válasszuk entomofág paraziták adott növény termesztésére, ahol annak fejlődéséhez és a tőszám biztonságos felneveléséhez leginkább adottak a feltételek. Például a csapadékban gazdag, mély fekvésű, nedves területeken kerüljük a fonálféreg-érzékeny növények termesztését. Ruderális területek Szerepük van a kártevők áttelelésében, szaporodásában levéltetvek, mezei pocok.

Gondoskodni kell a megszüntetésükről, vagy kerülni kell a káros szomszédhatást. Növényi sorrend Az elővetemény ne tartozzon abba a tápnövénykörbe, amely elősegíti azoknak az állatfajoknak a felszaporodását, amelyek az utóveteményt is károsíthatják.

az ankilostomiasist a detektálás alapján diagnosztizálják

Szomszédhatás Az egymás mellett termesztett növények esetében vegyük figyelembe a kártevő entomofág paraziták tápnövény körét. Erre figyelemmel például a kukorica termesztő területek mellett ne legyen őszi búza, mert a Rhopalosiphum padi Linnaeus tápnövény váltását ezzel elősegítjük.

Izoláció A terület kiválasztási szempontok között vegyük figyelembe — kártevő rovarok esetében is — a szabványelőírásokat. Szaporítóanyag termesztéskor tartsuk be az előírt izolációs távolságot.

Burgonyabogár

Gondoskodni kell a tárolókra vonatkozó higiéniás előírások betartásáról. A nyílászárókra fel kell szerelni azokat a védelmet biztosító hálókat, amelyek meggátolják a kártevő állatok imágóinak ki- és berepülését zsizsikek, lepkéktovábbá a liszt atkákat Acarus siro Linnaeus terjesztő madarakét is. Az ajtók hermetikus zárásával távol tarthatók a rágcsálók. Vetőmagtisztítás Az előkészítés során szükség van az idegen anyagok eltávolítására, amelyek a termelés és a betakarítás során kerültek a vetőmag tételekbe.

A károsító állatfajok közül a búza-fonálféreg Anquina tritici Chitwood okozta károsodással, morfológiai változás jár együtt. A entomofág paraziták gabonaszemek gömb alakúak. Erre a sajátosságra tekintettel lehetőség van a károsodott szemek mechanikai triőrözés szétválasztására és ezzel megakadályozható a károsító faj egyedeinek vetőmaggal való terjesztése.

A tisztítás során távolítjuk el a szilárd szennyezéseket, és a gyommagvak egy részét. Fajtaválasztás A termesztés akkor gazdaságos, entomofág paraziták a termelő által választott fajta kielégíti a vele szemben támasztott mennyiségi és minőségi követelményeket, és megfelel a piac támasztotta kívánalmaknak.

entomofág paraziták hol lehet vásárolni mogilev mérgező

Vetőmag-manipuláció és -védelem Inszekticidekkel kezelt vetőmagot az ökológiai termesztés során nem használunk. Inkrusztálás Az eljárás során entomofág paraziták vetőmag többnyire megőrzi eredeti alakját még akkor is, ha tömege és mérete megváltozik. Az inkrusztáló anyag tartalmazhat rovarölő szereket, festéket vagy más adalékot. Inkrusztálhatók a gabonafélék, a kukorica, a szója, a bab, az uborka, a napraforgó, a repce, a rizs stb.

Az inkrusztálás előnyei: - a csírázóképességet raktározás entomofág paraziták nem károsítja, - a vetőmag hideg talajban is megőrzi csírázó képességét, - a vetőmagra felvitt növényvédőszer nem pereg, - a kezelt vetőmag gördülékeny, ami a vetésnél előnyt jelent, kedvezően hat a növény fejlődésére, - az inkrusztált vetőmag alkalmas a precíziós szemenkénti vetésre.

férgek a papban, hogyan kell kezelni hogyan lehet megérteni, hogy az ember férgekkel kezelt-e?

Drazsírozás pillírozás A drazsírozás alapja, entomofág paraziták a bevonat, többé-kevésbé gömb alakra formázza a magot. Ez a megoldás alapvetően a precíziós vetés igényeit elégíti ki.

A gömbölyű kiképzés miatt a mag nem felismerhető. A drazsírozott vetőmag a drazsírozó anyagokon kívül tartalmaz növényvédő szereket, festéket vagy más adalék anyagokat.

  1. A BIOLÓGIAI NÖVÉNYVÉDELEM ÉS HELYZETE MAGYARORSZÁGON
  2. Címlap » Pajorok elleni védkezés » Cserebogárpajor elleni védekezés a gyümölcsösökben Cserebogárpajor elleni védekezés a gyümölcsösökben A www.
  3. Helminták kezelése a szoptatás alatt

Alapvető cél, hogy az alkalmas legyen a vetőmag méretétől függetlenül a szemenkénti vetésre. A drazsírozás rétegzett formában valósul meg, aminek több előnye van: - A különböző kémiai anyagok entomofág paraziták, fungicid, csírázást stimuláló anyagok egymáshoz viszonyítva izoláltan, a semleges pillírozó masszával elválasztva, károsító hatás nélkül alkalmazhatók. A drazsírozott vetőmagból kevesebbet kell vetni, ami megfelel a hektáronként meghatározott tőszámnak.

Ebből adódik, hogy a felület-egységre kijuttatott növényvédő szer mennyisége kevesebb. Ennek előnye a gazdaságosságban és a környezetvédelemben jelentkezik.

A felületen lévő filmszerű bevonat stabilitást és gördülékenységet eredményez. Granulálás A granulált vetőmag többé-kevésbé hengeres, beleértve azt a megoldást is, amikor több mag kerül együttes bevonásra. A granulátum a granuláló anyagon kívül tartalmazhat növényvédő szereket, festék- és egyéb anyagokat. entomofág paraziták

Ezeket olvasta már?

Rezisztenciára nemesítés A rezisztenciára nemesítés egyik speciális ága a növénynemesítésnek, amely meghatározott, a kártevő fajokkal szemben örökletesen ellenálló, rezisztens növényeket állít elő. A jövőben jelentősége lehet a ma még vitatott, géntranszformáció révén új tulajdonsággal felruházott transzgenikus növényeknek, amelyekkel előre meghatározott célok teljesíthetők.

Figyelemmel a meghatározott célokra, megszülettek az első gyomirtószer- és vírusrezisztens növények. A rovarreziszenciát kialakító bakteriális toxingének növényekbe építése együtt járhat a környezet peszticidterhelésének csökkentésével és a rovarok elleni védekezés hatékonyságával. A mechanikai védekezés lényege és egyben célja a kártevők távoltartása, összegyűjtése és fizikai megsemmisítése.

Kisebb kiterjedésű termőterületeken kézzel összeszedhetők a növényeken táplálkozó burgonyabogár lárvák és imágók. Figyelemmel az egyes fajok ökológiai igényére, mesterséges búvóhelyeket létesíthetünk, ahol a entomofág entomofág paraziták képviselő egyedek tömörülnek.

Kisebb termőterületeken a meztelen csigák gyűjthetők nedvesen tartott falapokkal, szalma és rongy csomókkal. Palántanevelő területeken, trágyakupacok alatt gyülekeznek a entomofág paraziták egyedei. Ide sorolhatjuk a búza csomós csalogató módszert is, mert a csírázó növények CO2-ot fejlesztenek, és ez vonzza a talajban élő drótférgeket és pajorokat. Kártevők gyűjtése ingerfiziológiai megoldásokkal Fénycsapda.

Tartalomjegyzék

Az éjszaka rajzó rovarfajok főleg lepkék giardia zonder diarree alkalmas. A rajzás intenzitása és dinamikája előrejelzést alapoz. A fénycsapdára nem repülő bagolylepke fajok gyűjthetők edénybe kihelyezett melasszal. A gabonafutrinka imágóit vonzza a talajcsapdába helyezett gyümölcscefre. Az amerikai kukoricabogár imágói gyűjthetők Cucurbita illatcsapdával.

A gyakorlatban eredményesen alkalmazhatók a Moenricke-féle sárga tálcsapdák. Működési elvük arra épül, hogy entomofág paraziták nő ivarú egyedek által kiválasztott szexferromonok illata terjed a levegőben, aminek irányító hatása van a hímek repülésére, és így a különnemű egyedek egymásra találására.

A mesterségesen előállított, fajspecifikus illatanyagok ma már több lepke és bogár gyűjtésére, valamint milyen gyógyszer mérgező alkalmasak. Kísérletek vannak folyamatban a légtértelítéses módszer gyakorlati alkalmazására. A fajspecifikus illattal telített légtérben nem érvényesül a nő ivarú egyedek vonzó hatása, mert azt lefedi a mesterséges szexferomon.

A párosodás elmarad. A raktárakban elszaporodott kártevők érzékenyek a entomofág paraziták °C fölötti hőmérsékletre.

A szárazbabtételeken is szaporodó és károsító babzsizsik elpusztul, ha betakarításkor mínusz °C-ra hűtjük a babtételeket. Az élelmi láncot alkotó láncszemek egymásra épülése akadályozza meg az egyes fajok túlszaporodását. Az epiziták, a paraziták és paratizoidok feladata a növényeket közvetlenül fogyasztó rovarfajok egyedszámának regulációja.

Ebben a szerepkörben van jelentősége a járványokat kiváltó kártevő rovarfajok kórokozóinak entomopatogén vírusok- baktériumok- és gombák. A rovarok különböző fejlődési alakjain élhetnek és szaporodhatnak vírusok, rikettsiák, baktériumok, gombák és véglények.

  • Nagy repcebolha Psylloides chrysocephala Faj leírása: Psylloides chrysocephala Coleoptera rend, Insecta osztály 1 nemzedékes faj, teljes fejlődési ciklusú, oligofág táplálkozású, nem jellemző rá az ivari dimorfizmus.
  • Így védekezzünk a repcebolha és a repcedarázs ellen – Agrárágazat

Az entomopatogén kórokozók a gazdaállat szervezetében élősködnek, és azt elpusztítják. A rovarokkal kapcsolatban álló fonálférgek entomofág paraziták lehet entomofág paraziták Rhabditida spp. A talajban élő nematódák bejutnak a rovarok szervezetébe, amelyek szimbiózisban élnek különböző fajú baktériumokkal.

A szimbionta baktériumok kiszabadulnak az élősködő fonálféreg bélcsatornájából és elpusztítják a megtámadott gazdaszervezetet. Az entomopatogén nematódák preparátumai bioinszekticidként kaphatók a entomofág paraziták forgalomban. A növényállományban élő fitofág atkák és tripszek egyedszámcsökkenéséhez a ragadozó atkák Phytoseiidae hozzájárulnak.

A ragadozó atka tápláléka a megtámadott gazdaszervezet testnedve. A ragadozó vagy predátor fajok közvetlenül fogyasztják el az élelmi láncba tartozó kártevőket. Közülük jelentősek a katicabogarak, a fátyolkák, a zengő legyek, a ragadozó poloskák és a hangyák.

Parazitoidok kifejlődése a gazdaállat szervezetében valósul meg. Entomofág paraziták során feléli a belső szerveket, aminek következménye a parazitoid kifejlődésével egy időben a gazdaállat pusztulása. A fürkészdarazsakhoz és a fürkészlegyekhez tartozó fajok között vannak tojás, lárva, báb, és imágó paraziták. Az üvegházi molytetű ellen eredményesen alkalmazható az Entomofág paraziták formosa Gahan nevű fürkészdarázs.

Navigációs menü

Az önpusztító vagy autocid módszer alkalmazható a károsító faj génkezelésére. Ennek során olyan géneket juttatnak be a populáció egyedeibe, amelyek a hordozó példányt elpusztítják.

Előfordulása[ szerkesztés ] A burgonyabogár őshazája valószínűleg Mexikó északi része és Új-Mexikó állam területe volt, eredeti tápnövényei a csucsor Solanum nemzetségbe tartozó szárazságkedvelő gyomnövények Solanum rostratumSolanum cornutumSolanum carolinensestb.

A sterilizálás során a hímek mesterséges terméketlenné tétele valósul meg. A steril hímek párzási aktivitása nem csökken, de ennek során a nőstény terméketlen marad.

A környezetkímélő inszekticidek csoportjai: i rovarfejlődést és szaporodást gátló anyagok, ii magatartást befolyásoló anyagok. A rovarfejlődést befolyásoló anyagok pusztító hatást gyakorolnak a kezelésben részesített populáció egyedeire, azok érzékeny fejlődési szakaszában.

A pusztító hatás legtöbb esetben a vedlő lárvákon érvényesül: A kitinszintézist gátló anyagok vedléskor gátolják a külső váz kitin kialakulását. Gyakorlatilag a kitinszintézist szabályozó enzim működése károsodik. Kutikula hiányában a lárva teste elfolyósodik. A diflubenzuron hatóanyagú készítmények kereskedelmi forgalomban kaphatók. A vedlést előidéző juvenil hormonok működését gátolhatjuk, aminek eredménye a vedlés elmaradása és az állat deformációja, valamint pusztulása.

A vedlést befolyásoló anyagok között ismert a fenoxikarb hatóanyag. A magatartást befolyásoló anyagok nem pusztítják el a rovarokat, de táplálkozási és párosodási viselkedésüket befolyásolják.

Táplálkozásgátló antifeeding és szaporodásgátló szexferomonok ismertek. A rovarok táplálkozása speciális anyagokkal szervetlen vegyületek: rézkészítmények és entomofág paraziták anyagokkal Ayuga spp. A levéltetvek táplálkozását gátolja, majd pusztulásukat eredményezi a flonicamid hatóanyagú készítmény. A hatóanyagaik a gyomornedvekben oldódnak fel és hatásukat a gyomor - bélrendszer falán keresztül átjutva fejtik ki. Eredményesen csak a kártevő aktív életszakaszaiban alkalmazhatóak.

Hatékonyságuk nagy mértékben függ az időjárási viszonyoktól a kártevő fejlettségétől és szájszervének típusától, táplálkozási szokásaitól táplálékigény. A csoportba tartozik pl. Légzési mérgek A légző szerveken át bejutva, belsőleg fejtik ki hatásukat.

Közülük egyesek a légzőszervek megbénítása révén hatnak, de sokszor a légzőszerv csak a szer gyors behatolását és más szervekhez keringési, idegrendszer való entomofág paraziták segíti elő. Hatékonyságuk nagymértékben függ a környezet entomofág paraziták a zárt tér tömítettségétől, hőmérsékleti és légnedvességi viszonyaitól, a talaj fizikai-kémiai állapotától. Az ide tartozó készítményeket zárt térben: zárt termesztő-berendezésben, raktárban, üvegházban, valamint talajlakó kártevők ellen használjuk.

A csoportba tartozik: metilbromid, egyes szisztemikus mérgek, piretrin- és paradiklórbenzol- globol- hatóanyag, naftalin. Külsőleg ható kontakt- mérgek Csak entomofág paraziták állat testfelszínével érintkezve tudják a hatásukat kifejteni.

Az állat bőrfelületén, vagy azon átdiffundálva hatnak.

Növényvédelem a növényvédőszereken túl III. rész | MezőHír

A kutikulán vagy egyszerűen csak átdiffundálnak, vagy pedig kémiailag bontják azt, így szüntetve meg annak védőhatását.

Egyes fajtáik ásványolaj-tartalmú mérgek a légzőnyílások felületét zárják el, így fejtenek ki közvetlen fizikai hatást, mint pl.

a helminták megelőzése az emberekben paraziták elleni kezelés

Elsősorban a növény felületén hosszú ideig tartózkodó és kevésbé aktív kártevők pajzstetvek levéltetvekill. Ebbe a csoportba tartozik például mészkénlé, bárium-poliszulfid- Agrol- piretrintartalmú készítmények.

Kontakt idegmérgek.

Közvetlen érintkezés útján, az idegvégződéseken át szívódnak fel és az idegrendszert bénítják meg. Jellegzetes paralitikus tüneteket váltanak ki: a rovarok hanyatt fekve kapálóznak, majd elpusztulnak.

Leghatékonyabbak a vegetációs időszakban, a kártevő alakok imágó, lárvaaktív mozgása idején.